नाम पद मोबाइल फोटो
सुनिल पाण्डे वरिष्ठ माटो विज्ञ 9856035187
अस्मिता काफ्ले माटो विज्ञ 9846490211
करिश्मा भुसाल माटो विज्ञ 9867366252
सरस्वती बास्तोला वरिष्ठ प्राविधिक सहायक 9844600547
खुबराज बराल वरिष्ठ प्राविधिक सहायक 9846032377
समिक्षा गौतम प्राविधिक सहायक 9865239425
सिता बराल ढुंगाना प्रशासन (सहायक पाचौँ) 9846172640
ठाकुर ढकाल प्रशासन (सह-लेखापाल) 9840422526
नेत्र बहादुर कुमाल हल्का सवारी चालक 9804194902
बुद्धी बहादुर कार्की कार्यालय सहयोगी 9847637469
सदिक्षा पोखरेल प्राविधिक सहायक 9846750344