Total - 39 Records
सुचना अध्यावधिक 2081 वैशाख
डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
सूचना अध्यावधिक 2080 पौष
नर्सरी व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०
विश्‍व माटो दिवस, माटो र पानिको उपयोग, मंसिर १९, 2080
विश्‍व माटो दिवस, मंसिर १९, 2080
माटो परीक्षणका आधारमा कृषि चून वितरणका लागी प्रस्ताव आहवाणको लागी निवेदन
स्वत प्रकाशन २ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
तृतीय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
स्वत प्रकाशन १ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
द्धितिय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
बार्षिक प्रगति पुस्तिका आ. व २०७८/७९
डिजिटल स्वाईल म्यापिङ कार्यविधि
कृषि डायरी २०७९
स्वाईल हेल्थ कार्ड संचालन मापदण्ड
कृषि डायरी २०७७
माटो शिविर तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन २०७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७५/०७६
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
गड्गौली मल
प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व
रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय
बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु
माटो परीक्षण र यसको कार्यान्वयन
एकिकृत खाद्यतत्व ब्यवस्थापन कृषक पाठशाला र यसको संचालन बिधि
एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन
माटोको अम्लियपना र सुधारका उपायहरु
बजारमा प्रचलीत मलखादहरु, तिनमा पाईने खाद्धतत्वहरु र नक्कली मलबाट बच्ने उपायहरु
मलखादको मात्रा हिसाब गर्ने तरीका
माटोको नमूना लिने तरिका
भकारो सुधार
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
हरियो मल
जैविक मल
गड्गौली मल