माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला, गण्डकीको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आह्वान सम्बन्धी सुचना 2077-09-24

Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि डायरी २०७७
माटो शिविर तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन २०७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७५/०७६
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
गड्गौली मल
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
कृषि डायरी २०७७
गड्गौली मल
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
माटो शिविर तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन २०७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व
रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय
बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु
माटो परीक्षण र यसको कार्यान्वयन
एकिकृत खाद्यतत्व ब्यवस्थापन कृषक पाठशाला र यसको संचालन बिधि
एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन