माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, गण्डकी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
निर्णय 2080-12-17

Continuous
विश्व माटो दिवस २०२३ निबन्ध प्रतियोगिता नतिजा 2080-08-16

Closed !!!
माटो परीक्षणका आधारमा कृषि चून वितरणका लागी प्रस्ताव आहवाणको लागी निवेदन 2080-08-11

Closed !!!
माटो परीक्षणका आधारमा कृषि चून वितरणका लागी प्रस्ताव आहवाण 2080-08-11

Closed !!!

प्रकाशनहरु

सुचना अध्यावधिक 2081 वैशाख
डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
सूचना अध्यावधिक 2080 पौष
नर्सरी व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०
विश्‍व माटो दिवस, माटो र पानिको उपयोग, मंसिर १९, 2080
विश्‍व माटो दिवस, मंसिर १९, 2080
माटो परीक्षणका आधारमा कृषि चून वितरणका लागी प्रस्ताव आहवाणको लागी निवेदन
स्वत प्रकाशन २ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
कृषि डायरी २०७९
कृषि डायरी २०७७
नर्सरी व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०
गड्गौली मल
डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
माटो परीक्षणका आधारमा कृषि चून वितरणका लागी प्रस्ताव आहवाणको लागी निवेदन
डिजिटल स्वाईल म्यापिङ कार्यविधि
स्वाईल हेल्थ कार्ड संचालन मापदण्ड
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
तृतीय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
द्धितिय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
बार्षिक प्रगति पुस्तिका आ. व २०७८/७९
माटो शिविर तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
विश्‍व माटो दिवस, माटो र पानिको उपयोग, मंसिर १९, 2080
विश्‍व माटो दिवस, मंसिर १९, 2080
प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व
रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय
बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु
माटो परीक्षण र यसको कार्यान्वयन
सुचना अध्यावधिक 2081 वैशाख
सूचना अध्यावधिक 2080 पौष
स्वत प्रकाशन २ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
स्वत प्रकाशन १ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
विश्व माटो दिवस २०२३ निबन्ध प्रतियोगिता नतिजा 2080-08-16
विश्व माटो दिवस २०२३ निबन्ध प्रतियोगिता नतिजा
जारी मिति: 2080-08-16
2080-08-19