तपाईंलाई माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा स्वागत छ !!!

विषय फाइल प्रकाशित मिति अन्तिम मिति
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आह्वान सम्बन्धी सुचना

प्रकाशनहरु

गड्गौली मल
जैविक मल
हरियो मल
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
जैविक मल
हरियो मल
भकारो सुधार
माटोको नमूना लिने तरिका
मलखादको मात्रा हिसाब गर्ने तरीका
गड्गौली मल
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
माटो शिविर तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन २०७६/०७६
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन २०७६/०७७
वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७५/०७६