माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, गण्डकी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-16

Closed !!!
माटो स्वच्छता प्रमाणपत्र 2078-09-19

Closed !!!
क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट पिक अप (सवारी साधन) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आह्वान सम्बन्धी सुचना 2077-09-24

Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्वत प्रकाशन २ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
तृतीय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
स्वत प्रकाशन १ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
द्धितिय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
बार्षिक प्रगति पुस्तिका आ. व २०७८/७९
डिजिटल स्वाईल म्यापिङ कार्यविधि
कृषि डायरी २०७९
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
कृषि डायरी २०७९
कृषि डायरी २०७७
गड्गौली मल
डिजिटल स्वाईल म्यापिङ कार्यविधि
स्वाईल हेल्थ कार्ड संचालन मापदण्ड
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
तृतीय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
द्धितिय चौमासिक तथा अष्टमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण आ.व. २०७९/८०
बार्षिक प्रगति पुस्तिका आ. व २०७८/७९
माटो शिविर तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन आ.व.२०७५/७६
प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व
रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय
बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु
माटो परीक्षण र यसको कार्यान्वयन
एकिकृत खाद्यतत्व ब्यवस्थापन कृषक पाठशाला र यसको संचालन बिधि
एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन
स्वत प्रकाशन २ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
स्वत प्रकाशन १ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-16
सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना
जारी मिति: 2079-04-16
2080-03-30